หัวข้อ >>พิธีปิดม่านบรรจุศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล อดีตรักษาการประธานเขตฯ ๗
  วันที่ >> ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
  สถานที่ >> ณ ศาลาหลวงปู่พระราชสารธรรมมุนี วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น