หัวข้อ >> โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒๕๖๔
  วันที่ >> ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  สถานที่ >> เมาน์เทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์