หัวข้อ >> โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
  วันที่ >> ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  สถานที่ >>โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น