หน้าหลัก   เกี่ยวกับกองเทคโนฯ  บุคลากร   ติดต่อเรา

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗


อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล


(....................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล
อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล
อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล
อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล อยู่ระหว่างกำลังปรับปรุงข้อมูล
อ่านข่าวสารกองเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทั้งหมด >>
           
ข่าวสารกิจกรรม
หัวข้อ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
วันที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
สถานที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
หัวข้อ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
วันที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
สถานที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
หัวข้อ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
วันที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
สถานที่ >>อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
กิจกรรมกองเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ทั้งหมด >>