ผู้บริหาร สำนักเขตการศึกษาฯ เขต ๗

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

                     

พระราชปรีชามุนี,ดร.                  พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.

รักษาการรองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

พระครูสุธีกิตติวรญาณ
ประธานกรรมการจังหวัดขอนแก่น

พระครูปริยัตยาทร
ประธานกรรมการจังหวัดเลย

พระครูปริยัติโชติการ
ประธานกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู